Επικοινωνήστε μαζί μας

Τεχνικό Γραφείο AGR - Γεωργοστάθης Αποστόλης

Βασ. Αμαλίας 29 (πλησίον ΗΣΑΠ Αμαρουσίου)
151 22 Μαρούσι

Τηλέφωνο 210 27.97.131
Κινητό τηλέφωνο 6944 90.59.42
Φαξ 210 27.97.164

%61%70%67%65%6F%72%67%6F%73%40%67%6D%61%69%6C%2E%63%6F%6D

Ωράριο λειτουργίας

Καθημερινά από 09:00 έως 21:00.

Στην αρχή

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης


Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Κτιρίων, Λεβήτων και Κλιματισμού

Αναλαμβάνουμε ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων, λεβήτων και κλιματισμού.

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την Ενεργειακή Επιθεώρηση:

  1. Στοιχεία Ιδιοκτήτη (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, έδρα, τηλέφωνο). Εφόσον υπάρχουν συνιδιοκτήτες, τα αντίστοιχα στοιχεία για τον καθένα καθώς και το ποσοστό συνιδιοκτησίας του καθενός.
  2. Διεύθυνση ακινήτου και ταχυδρομικός κώδικας.
  3. Απόσπασμα Κτηματολογίου ή ΚΑΕΚ (εφόσον έχει κτηματογραφηθεί το ακίνητο).
  4. Κατόψεις του ακινήτου. Εάν δεν υπάρχουν αναλμβάνουμε δωρεάν την αποτύπωση του χώρου.
  5. Άδεια οικοδομής εάν το κτίριο είναι κατασκευασμένο μετά το 1983.